44891831 (021)

1031226 (0912)

  • 1397-03-29

نوازندگان و شیوه های نوازندگی

به دلیل نو پا بودن چنگ در عرصه موسیقی معاصر، همانند دیگر سازهای ایرانی، نوازنده ندارد. از آن روی که هیچ پیشینه عملی در این خصوص موجود نیست، بیشتر علاقه مندان نوازندگی چنگ، می بایست کار خود را از نقطه صفر آغاز کند. به همین دلیل تعداد نوازندگان چنگ ایرانی بسیار کم است که از آن میان می توان به عبدالعلی باقری نژاد، خانم پروین روحی و دو دخترش به نام های زینب و معصومه باقری نژاد اشاره کرد. از آن جا که چنگ میراث مشترک فرهنگ های کهن خاورمیانه است، در چند سال اخیر هم زمان با تلاشگران ایرانی، برخی موسیقیدانان ترکیه نیز برای احیای آن همت گماردند و نمونه های بازسازی شده چنگ ترکی، هم اینک در گروه های کوچک موسیقی ترکیه نواخته می شوند.

چرا بهتر است یادگیری پیانو را زود شروع کنیم؟ قسمت چهارم، آموزش پیانو ، آموزشگاه پیانو ، آموزشگاه پیانو جنت آباد ، آموزشگاه پیانو اکباتان

1397-09-22

چرا بهتر است یادگیری پیانو را زود شروع کنیم؟ قسمت چهارم، آموزش پیانو ، آموزشگاه پیانو ، آموزشگاه پیانو جنت آباد ، آموزشگاه پیانو اکباتان

بخش تحلیلی و آموزشی داروک

یادگیری نواختن پیانو این اجازه را به شما می دهد تا به موسیقی ها با قدرت و درک بیشتری گوش دهید.

چرا بهتر است یادگیری پیانو را زود شروع کنیم؟ قسمت سوم، آموزش پیانو ، آموزشگاه پیانو ، آموزشگاه پیانو جنت آباد ، آموزشگاه پیانو اکباتان

1397-09-20

چرا بهتر است یادگیری پیانو را زود شروع کنیم؟ قسمت سوم، آموزش پیانو ، آموزشگاه پیانو ، آموزشگاه پیانو جنت آباد ، آموزشگاه پیانو اکباتان

بخش تحلیلی و آموزشی داروک

یادگیری نواختن پیانو چیزی است که می تواند سراسر زندگی را برای شما جذاب کند.

چرا بهتر است یادگیری پیانو را زود شروع کنیم؟ قسمت دوم، آموزش پیانو ، آموزشگاه پیانو ، آموزشگاه پیانو جنت آباد ، آموزشگاه پیانو اکباتان

1397-09-18

چرا بهتر است یادگیری پیانو را زود شروع کنیم؟ قسمت دوم، آموزش پیانو ، آموزشگاه پیانو ، آموزشگاه پیانو جنت آباد ، آموزشگاه پیانو اکباتان

بخش تحلیلی و آموزشی داروک

یادگیری نواختن و آموزش پیانو این توانایی را به شما خواهد داد که آهنگ مورد علاقه خود را هر زمانی که احساس می کنید از آن لذت می برید بنوازید.