44891831 (021)

1031226 (0912)

  • 1397-03-29

ساز چنگ-ساختمان ساز

در فرهنگ موسیقی ایران معاصر، چنگ همچنان یک غریبه است و هنوز جایگاهی در گروه های موسیقی ندارد. با این وجود برخی سازندگان علاقه مند سازهای ایرانی، بر اساس نقش برجسته ها و نوشته های تاریخی اقدام به احیای چنگ باستان کرده اند. گر چه نمونه های چنگ غربی از اوایل قرن بیستم برای ایرانیان در دست رس بوده ولی تفاوت ساختمان آن با نقش های کهن چنگ ایرانی، کاملاً آشکار است و نمی تواند به درستی معرف چنگ باستان باشد. بر خلاف هارپ امروزی که تقریباً ساختمان تثبیت شده ای دارد، چنگ های باستان دارای اشکال گوناگونی هستند. یکی از سازندگان پژوهشگر معاصر به نام عبدالعلی باقری نژاد، نمونه هایی را بر اساس نقاشی های موجود در دست نوشته ای قدیمی و همچنین نقش برجسته های کهن بازسازی کرده است. در گذشته، سیم های صدا دهنده چنگ از روده تابیده گوسفند، ابریشم تابیده و یا موی تابیده شده بز ساخته می شدند. امروزه نیز، عبدالعلی باقری نژاد احیاگر چنگ ایرانی، در برخی نمونه ها از موی تابیده بز استفاده می کند. اما نمونه چنگ های پیشرفته تر او، از سیم های ویژه بهره می برند. در این روش به جای استفاده از سیم های فنردار که ویژه سازهای خانواده ویولون ، گیتار ، پیانو و هارپ هستند، نوعی سیم دست ساز به کار می رود که طنین سیم های فلزی را ندارد و در نتیجه به صدای چنگ بازسازی شده، شخصیتی کهن می دهد. البته از سیم های نایلونی هم در ساخت برخی چنگ های امروزی استفاده می شود. زیرا تنها ساختمان ساز، معرف یک فرهنگ موسیقی نیست و شیوه کوک کردن و نواختن نیز، نقش موثری در شکل دهی به شخصیت یک فرهنگ موسیقی و ساز مربوط به آن دارد. در ساختمان برخی از چنگ های ایرانی، یک قطعه از پوست بز یا گوسفند به کار می رود. این پوست نقش تقویت کننده صدا را بر عهده دارد و همچنین رنگ صدای ساز را به فرهنگ موسیقی شرق نزدیک تر می کند. چنگ های دیگری در ایران ساخته می شوند که شباهت بیشتری به هارپ امروزی دارند ولی جنس صدای شان دقیقاً همانند هارپ نیست.

درباره سيم تار و سه تار ، بخش پنجم، آموزش تار ، آموزش سه تار ، آموزشگاه تار ، آموزشگاه سه تار ، بهترین دوره آموزش سه تار

1397-10-30

درباره سيم تار و سه تار ، بخش پنجم، آموزش تار ، آموزش سه تار ، آموزشگاه تار ، آموزشگاه سه تار ، بهترین دوره آموزش سه تار

بخش تحلیلی و آموزشی داروک

– براي جلوگيري از آسيب رسيدن به پوست و بجا نماندن جاي فشار سيمها بروي کاسه تار در انتهاي دهنه بزرگ (محلي که سيمهاي تارروي کاسه مينشيند ,حد فاصله خرک وسيمگير)چيزي مثل برشي از کاغذ ، مقواي گلاسه ، تيغ ژيلت ، پوست چند لايه تار ، پوست دف يا چسب کاغذي قرار مي دهيم.

درباره سيم تار و سه تار ، بخش چهارم، آموزش تار ، آموزش سه تار ، آموزشگاه تار ، آموزشگاه سه تار ، بهترین دوره آموزش سه تار

1397-10-27

درباره سيم تار و سه تار ، بخش چهارم، آموزش تار ، آموزش سه تار ، آموزشگاه تار ، آموزشگاه سه تار ، بهترین دوره آموزش سه تار

بخش تحلیلی و آموزشی داروک

يکي از دو سر حلقه شده سيم را که گره ضعيفتري دارد را به نخ قرقره گره مي زنيم و سر ديگر که گره حلقه بهتر شده را در سيم گير قرار مي دهيم...

درباره سيم تار و سه تار ، بخش سوم، آموزش تار ، آموزش سه تار ، آموزشگاه تار ، آموزشگاه سه تار ، بهترین دوره آموزش سه تار

1397-10-25

درباره سيم تار و سه تار ، بخش سوم، آموزش تار ، آموزش سه تار ، آموزشگاه تار ، آموزشگاه سه تار ، بهترین دوره آموزش سه تار

بخش تحلیلی و آموزشی داروک

براي سيمهاي سه تار نيز بطور معمول از همين سيمها استفاده مي شود ولي به دليل تنوع سليقه در طرز نواختن سه تار , شماره سيمهاي گوناگوني براي سه تار هاي مختلف بکار گرفته مي شود.