44891831 (021)

1031226 (0912)

  • 1397-03-29

تاثیر مثبت موسیقی شاد با ریتم تند در محیط کار

در این مقاله که به تازگی در مجله رفتار سازمانی چاپ شده است. برایان و ویلیام شولز اثر موسیقی های مختلف را بر کار تیمی سازمان بررسی کردند. در این تحقیق دو مطالعه انجام شد، در هر مطالعه شرکت کنندگان به تیم های ۳ نفره تقسیم شدند.

زمانی که موسیقی شاد و لذت بخش پخش شد، اعضای گروه انگیزی و تلاش بیشتری برای کمک به ارزش های گروه داشتند. ولی هنگامی که موسیقی ناخوشایند پخش می شد شرکت کنندگان بیشتر ارزش ها و کارهای فردی را مد نظر قرار می دادند.

ویسنده این تحقیق می گوید: موسیقی بخش مهمی از زندگی ما را شامل می شود. موسیقی در زمینه های بسیاری از فعالیت ها مانند سوپر مارکت ها، باشگاه های بدنسازی یا مکان های عبادتی می تواند باشد. نتایج تحقیق ما نشان داد، زمانی که همکاران و افراد در حال گوش دادن به آهنگ شاد و خوشایند با ریتم تند هستند به احتمال بیشتری با یکدیگر همکاری می کنند و به هم کمک می کنند. موسیقی خوشایند محیط کار را حمایتگرانه می کند.

بسیاری از مدیران مبالغ هنگفتی را برای اجرای کار تیمی صرف می کنند ولی از نکات بسیار کوچک این چنینی غافل هستند. نتایج این تحقیق به صورت کاربردی می تواند برای ادرات و شرکت ها حائز اهمیت باشد.