44891831 (021)

1031226 (0912)

  • 1397-03-29

تاثیر مثبت موسیقی شاد با ریتم تند در محیط کار

در این مقاله که به تازگی در مجله رفتار سازمانی چاپ شده است. برایان و ویلیام شولز اثر موسیقی های مختلف را بر کار تیمی سازمان بررسی کردند. در این تحقیق دو مطالعه انجام شد، در هر مطالعه شرکت کنندگان به تیم های ۳ نفره تقسیم شدند. زمانی که موسیقی شاد و لذت بخش پخش شد، اعضای گروه انگیزی و تلاش بیشتری برای کمک به ارزش های گروه داشتند. ولی هنگامی که موسیقی ناخوشایند پخش می شد شرکت کنندگان بیشتر ارزش ها و کارهای فردی را مد نظر قرار می دادند. ویسنده این تحقیق می گوید: موسیقی بخش مهمی از زندگی ما را شامل می شود. موسیقی در زمینه های بسیاری از فعالیت ها مانند سوپر مارکت ها، باشگاه های بدنسازی یا مکان های عبادتی می تواند باشد. نتایج تحقیق ما نشان داد، زمانی که همکاران و افراد در حال گوش دادن به آهنگ شاد و خوشایند با ریتم تند هستند به احتمال بیشتری با یکدیگر همکاری می کنند و به هم کمک می کنند. موسیقی خوشایند محیط کار را حمایتگرانه می کند. بسیاری از مدیران مبالغ هنگفتی را برای اجرای کار تیمی صرف می کنند ولی از نکات بسیار کوچک این چنینی غافل هستند. نتایج این تحقیق به صورت کاربردی می تواند برای ادرات و شرکت ها حائز اهمیت باشد.

درباره سيم تار و سه تار ، بخش پنجم، آموزش تار ، آموزش سه تار ، آموزشگاه تار ، آموزشگاه سه تار ، بهترین دوره آموزش سه تار

1397-10-30

درباره سيم تار و سه تار ، بخش پنجم، آموزش تار ، آموزش سه تار ، آموزشگاه تار ، آموزشگاه سه تار ، بهترین دوره آموزش سه تار

بخش تحلیلی و آموزشی داروک

– براي جلوگيري از آسيب رسيدن به پوست و بجا نماندن جاي فشار سيمها بروي کاسه تار در انتهاي دهنه بزرگ (محلي که سيمهاي تارروي کاسه مينشيند ,حد فاصله خرک وسيمگير)چيزي مثل برشي از کاغذ ، مقواي گلاسه ، تيغ ژيلت ، پوست چند لايه تار ، پوست دف يا چسب کاغذي قرار مي دهيم.

درباره سيم تار و سه تار ، بخش چهارم، آموزش تار ، آموزش سه تار ، آموزشگاه تار ، آموزشگاه سه تار ، بهترین دوره آموزش سه تار

1397-10-27

درباره سيم تار و سه تار ، بخش چهارم، آموزش تار ، آموزش سه تار ، آموزشگاه تار ، آموزشگاه سه تار ، بهترین دوره آموزش سه تار

بخش تحلیلی و آموزشی داروک

يکي از دو سر حلقه شده سيم را که گره ضعيفتري دارد را به نخ قرقره گره مي زنيم و سر ديگر که گره حلقه بهتر شده را در سيم گير قرار مي دهيم...

درباره سيم تار و سه تار ، بخش سوم، آموزش تار ، آموزش سه تار ، آموزشگاه تار ، آموزشگاه سه تار ، بهترین دوره آموزش سه تار

1397-10-25

درباره سيم تار و سه تار ، بخش سوم، آموزش تار ، آموزش سه تار ، آموزشگاه تار ، آموزشگاه سه تار ، بهترین دوره آموزش سه تار

بخش تحلیلی و آموزشی داروک

براي سيمهاي سه تار نيز بطور معمول از همين سيمها استفاده مي شود ولي به دليل تنوع سليقه در طرز نواختن سه تار , شماره سيمهاي گوناگوني براي سه تار هاي مختلف بکار گرفته مي شود.