44891831 (021)

1031226 (0912)

  • 1398-04-23

ثبت نام در ارف کودکان، دوره تخصصی موسیقی کودک ، آموزش موسیقی کودک ، آموزش موسیقی کودکان ، ارف کودکان

موسیقی را در گروه تاثیرگذارترین هنرها برشمرده اند. هنری که به صورت مستقیم با روح و جسم انسان سر و کار دارد. هم می توان متعالی باشد و هم سخیف. به انتخاب ما و نوع نگاه مان وابسته است. محققان و دانشمندان در زمینه موسیقی که گروه هدف خود را در آزمایش کودکان زیر هفت سال قرارداده بودند، به این نتیجه رسیدند کودکانی که دوره های آموزش موسیق را پشت سر گذاشته اند، در برقراری ارتباط موثر با دیگران موفق ترند و امور را با اعتماد به نفس بالاتری به سرانجام می رسانند. این تاثیر فوق العاده است و تا پایان عمر همیشه به یاری کودک خواهد آمد. پیشنهاد ما برای شما این است تا موسیقی را در برنامه اصلی آموزش فرزندان خود در کنار دروس قرار دهید تا شهاد تاثیر شگرف آن بر کودکاپن زی هفت سال باشید. آموزش موسیقی در شخصیت کودک تاثیرگذار است. سبب افزایش اعتماد به نفس او می شود. مهارتی با ارزش محسوب می شود. می تواند زمینه را برای یادگیری مهارت های سخت تر با رشد ذهنی و فکری کودک فراهم کند. پس موسیقی مهم است...
دوره های آموزش موسیقی کودک با نام دوره های ارف کودک و ارف کودکان در آموزشگاه موسیقی داروک برگزار می شود. برای شرکت در این دوره ها با تلفن های تماس 09121031226 تماس حاصل فرمایید.