44891831 (021)

1031226 (0912)

  • 1398-03-12

تاریخچه دف ، شناخت دف، آموزش دف ، آموزش نواختن دف ، آموزش دف مبتدی ، آموزش دف پیشرفته ، آموزشگاه دف

ساز دف قدیمی ترین و مهمترین ساز کوبه ای است که در همه دوران از قداست خاصی برخوردار بوده است.
دف در لغتنامه عبری است و معنی کوبیدن را می دهد.اگر در مسیر فرهنگی جلو برویم میتوان دف را سازی برای همه فرهنگها دانست که تعلقی به فرهنگ و یا مکان خاصی ندارد ، چرا که در متون قدیم در خصوص تاریخچه دف و ساخت اولیه آن نمی توان به هیچ قوم یا ملیتی نسبت داد.
ساخت و نواختن از این ساز در هر موقعیت اصول و جایگاه خاص خود را دارد. به عنوان مثال در برخی قبایل آموزش دف رایج بوده به طوری که از دف به عنوان ساز اصلی در مجالس شادی و بزم استفاده می شده است، در حالی که در بعضی اقوام آموزش دف و استفاده از این ساز برای مراسم جنگ بوده و برخی دیگر هم دف را برای مراسم آئینی مذهبی به کار میبرند.