44891831 (021)

1031226 (0912)

  • 1398-01-27

از سه تار خود چگونه نگهداری کنیم؟، آموزش سه تار ، آموزشگاه سه تار ، بهترین دوره آموزش سه تار ، آموزش سه تار ایرانی ، کلاس سه تار ، تدریس خصوصی سه تار

از سه تار خود چگونه نگهداری کنیم؟
۱.ساز سه تار را در محیط های مرطوب و خیس قرار ندهید.
۲.ساز سه تار را در مجاورت نور خورشید، حرارت و مکان های گرم نگذارید.
۳.همیشه ساز سه تار را در جعبه یا کاور بگذارید.
4.ساز را آویزان کنید و از خوابانیدن آن روی زمین خود داری نمائید.(اگر ساز آویزان باشد گرانیگاهش بر زمین عمود خواهد بود و نیروی جاذبه ی زمین اثری بر روی دسته ی ساز نمی گذارد)
۵.کوک ساز سه تار حتما مطابق نت سی بمل دیاپازون کوک نمائید تا به دسته ی ساز فشاری وارد نشود. (سیم اول سه تار نیم پرده پائینتر از دیاپازون یعنی سی بمل کوک میشود ولی در اجرا و نت نویسی نت دو خوانده و اجرا میشود)
۶.اگر قرار است دستگاه خاصی را به سه تار اجرا کنید، از یک ماه قبل کوک ساز را روی همان دستگاه قرار داده و تغییر ندهید۰(حاصل این کار این است که ساز به آن کوک مورد نظر عادت کرده هم لحن بهتری میدهد هم موقع اجرا از کوک خارج نمیشود)
۷.در جعبه ی ساز نم گیر بگذارید.
۸.با دست کثیف مخصوصا چرب ساز سه تار نزنید.(پرده های ساز از بین میروند)
۹.اگر از ساز سه تار مدتی استفاده نکنید، صدای آن میخوابد پس حتما چند وقت یک بار با ساز بنوازید.
برای ثبت نام در دوره های آموزش سه تار در آموزشگاه موسیقی داروک، با تلفن های تماس آموزشگاه در تماس باشید.