44891831 (021)

1031226 (0912)

دوره تئوری موسیقی و سلفژ

دوره تئوری موسیقی و سلفژ
اگر می خواهید موسیقی را به صورت حرف ها ای بیاموزید و به راستی یک موسیقیدان باشید,شرکت در دوره های آموزش تئوری موسیقی و سلفژ را فراموش نکنید.دوره های تئوری موسیقی و سلفژ و شرکت در آن ها سرعت یادگیری تان را به صورت چشمگیری افزایش می دهد.