44891831 (021)

1031226 (0912)

دوره آهنگسازی و تنظیم

دوره آهنگسازی و تنظیم
دوره های آهنگسازی و تنظیم به صورت حرفه ای در آموزشگاه موسیقی داروک تدریس می شود.
دوره آموزش آهنگسازی و تنظیم یا آهنگسازی با کامپیوتر شامل کلیه اصول تئوری موسیقی و تکنیک های عملی مورد استفاده برای خلق یک قطعه موسیقی در سبکهای مختلف می باشد که به روش علمی نت نویسی و به صورت کاربردی در محیط نرم افزارهای تخصصی انجام می شود.
هنرجو در طول دوره ضمن فراگیری اصول تنظیم موسیقی گام به گام یک پروژه را از ایده اولیه تا تولید اثر نهایی قابل ارائه پیش خواهد برد تا ضمن تقویت اعتماد به نفس خود موجب اطمینان از انتقال و فراگیری صحیح مطالب شود.