44891831 (021)

1031226 (0912)

ترومپت
ترومپت یکی از سازهای بادی است که در آموزشگاه موسیقی داروک به صورت تخصصی تدریس می شود.
ترومپت از لوله برنجی که به صورت حلزونی یا مارپیچ می باشد ساخته شده است. اگر چه قطر درون لوله استوانه ای ناهموار است دقیقا„از یک پیچیدگی خاصی در کاهش یا افزایش تدریجی قطر لوله ها برخوردار است. مثلا” دهانه آن کوچکتر و در انتهای آن به صورت بزرگتر (گشادتر) دیده می شود.
رایج ترین نوع ترومپت ، ترومپت سی بمل است. اما ترومپتهای (دو) ، (ر) و(می بمل) و (می) ، (فا) ، (سل) و (لا) نیز وجود دارد . ترومپت (دو) معمولا در اکسترهای آمریکایی استفاده می شوداین ساز در سایز کوچکتر آن صدای شفاف تر و دوست داشتنی تری از ترومپت (سی بمل) دارد .
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برگزاری دوره های آموزش سازهای بادی در آموزشگاه موسیقی داروک با پل های ارتباطی ما در تماس باشید.