44891831 (021)

1031226 (0912)

فلوت
فلوت در گروه ساز های بادی در آموزشگاه موسیقی داروک زیر نظر اساتید برجسته و ممتاز موسیقی به هنرجویان علاقه مند تدریس می شود.
فلوت در دو گونه فلوت ریکوردر و فلوت کلید دار در آموزشگاه موسیقی داروک تدریس می شود.
شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برگزاری دوره های آموزش فلوت در آموزشگاه موسیقی داروک با پل های ارتباطی آموزشگاه در تماس باشید.