44891831 (021)

1031226 (0912)

تومبا
تومبا(کنگا) و یا تمپو مصری یکی از ساز های کوبه ای است که در آموزشگاه موسیقی داروک به صورت تخصصی از مبتدی تا حرفه ای زیر نظر اساتید برتر و برجسته حوزه موسیقی کوبه ای تدریس می شود.
ساز تومبا یا کنگا تا میزان زیادی ، رایج ترین ساز دستی کاربردی در موسیقی مردمی به شمار می آید . ریشه کنگا از کنگوی آفریقا است ، اما ساز خمره ای شکلی که پیش از این می دیدید در واقع سازی کوبایی که از دل نواهای محلی و بومی بیرون آمده است.کنگاها را میتوان در موسیقی جاز ، راک ، بلوز ، آراندبی ، و ورگا دید .کنگا در واقع در برگیرنده سه ساز است : کوینتو ، سی گاندو یا کنگا و تومبا یا تومبادورا (اگر کنگا چهار تیکه باشد کوچکترین خانواده کنگا "ری کوینتو" نام دارد) .