44891831 (021)

1031226 (0912)

کاخن
یکی دیگر از ساز های جهانی که در زمره ساز های کوبه ای قرار می گیرد,ساز کاخن است.
ساز کاخن در آموزشگاه موسیقی داروک به صورت تخصصی تدریس می شود.این ساز به شکل جعبه است و برای نواختن آن ,نوازنده بر روی کاخن می نشیند و با ضربات دست بر سطوح مختلف ساز از آن صدا تولید می کند.نوازندگی کاخن در ایران قدمت چندانی ندارد و به تازگی وارد موسیقی کشور شده است.اما در همین زمان کم توانسته جای خود را میان سبک های مختلف از موسیقی به خوبی باز کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر از برگزاری دوره های آموزش کاخن با آموزشگاه موسیقی داروک در ارتباط باشید.