44891831 (021)

1031226 (0912)

پرکاشن
پرکاشن به سازی گفته می شود که ازطریق ضربه، تکان، سایش، خراش و یا هر عمل دیگری که منجر به نوسان شود، تولید صدا کند.ساز پرکاشن مجموعه ای از طبل ها و سنج هاست در کنار کنار هم قرار می گیرند و ساز یگانه و واحدی را تشکیل می دهند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه آموزش سازهای کوبه ای مانند پرکاشن با آموزشگاه موسیقی داروک در تماس باشید.