44891831 (021)

1031226 (0912)

کمانچه
کمانچه از سازهای ملی کشور ما است که در آموزشگاه موسیقی داروک به صورت تخصصی و حرفه ای تدریس می شود. این ساز یکی از سازهایی است که در مشرق زمین نیز سابقه بسیار زیادی دارد.
کمانچه در گروه ساز های زهی قرار می گیرد که به کمک ارشه یا کمانه نواخته می شود. این ساز همچنین دارای پایه ای فلزی است که در هنگاه نواختن بر روی پای نوازنده یا بر زمین قرار می گیرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه برگزاری دوره های آموزشی ساز کمانچه با پل های ارتباطی آموزشگاه موسیقی داروک در تماس باشید.