44891831 (021)

1031226 (0912)

سنتور
ساز سنتور یکی دیگر از ساز های زهی است که در آموزشگاه موسیقی داروک توسط اساتید مجرب و برجسته حوزه موسیقی به علاقه مندان تدریس می شود.
سنتور يکي از سازهاي اصيل ايراني است که در دستخ بندی ساز های زهی قرار می گیرد و ساخت آن را به فيلسوف عـاليقـدر و موسيقيدان بزرگ قرن چهارم، ابونصرفارابي نسبت داده اند . از طرفي ديگر، شواهد و علائم بجاي مانده از نقاشي ها و حکاکي هاي موجود از دوره هاي آشوري و بابلي، تصوير هايي را نشان مي دهد که در آن افراد ، آلاتي ذوزنقه شکل شبيه سنتور را که به وسيله طناب يا نخي که بدان متصل بوداز گردن آويخته و با آن مي نواختند.
اين ساز خوش صدا و قديمي در اکثر کشورهاي دنيا نيز استفاده مي شود . جاذبه صداي سنتور فوق العاده است و هـر شنونده ايي را تحت تأثير قرار مي دهد . سنتور بر خلاف شکل ساده داراي ساختمان پر رمز و راز و پيچيده ايي است . سادگي شکل سنتور باعث شده تا افراد زيادي به ساختن آن روي بياورند. در اين بين شخصي مي تواند موفق باشد و به صداي واقعي سنتور دست پيدا کند که به تاريخچه سنتور سازي توجه داشته باشد و از تجربه ها و ريشه هاي تاريخي آن استـفاده کند.

استاد نازنین بازرگانی مدرس ساز سنتوردر آموزشگاه موسیقی داروک هستند. استاد بازرگانی فارغ التحصيل نوازندگي ساز ايراني(سنتور) از دانشگاه هنر در مقطع كارشناسي ( 1385 ) هستند.فراگيري ساز سنتوررا نزد خانم رويا حلاج از سال1375 آغاز نمودند. رديف ميرزاعبدالله را نزد آقايان مسعود شناسا و محمد علايي در سال1385 فراگرفتند و تكنيك سنتور را نزد استاد اردوان كامكار در سال1383 به پایان بردند.