44891831 (021)

1031226 (0912)

دایره
یکی دیگر از ساز های کوبه ای که در آموزشگاه موسیقی داروک تدریس می شود ,ساز دایره است. دایره سازی در اندازه متوسط همراه حلقه و ازخانواده سازهای کوبه ای قابدار می باشد و برای همراهی موسیقی بعنوان ریتم در هر دو نوع موسیقی سنتی و عامه پسند در کشورهای ایران، آذربایجان،ناحیه قفقاز، بالکان و در بسیاری از کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان و ازبکستان مورد استفاده قرار می گیرد. سازهای کوبه ای قابدار همچنین در بسیاری از نواحی کشور گرجستان نیز رایج است.
این ساز کوبه ای یک طرفه علاوه بر آسیای شمالی و میانه و خاورمیانه در نواحی نزدیک به قطب روسیه نیز دیده می شود.
ساز دایره بسیار شبیه به ساز دف است اما از نظر تعداد حلقه ها و اندازه با هم تفاوت دارند.به همین دلیل صدایی که از آن ها تولید می شود با یکدیگر متفاوت است.