44891831 (021)

1031226 (0912)

قانون
قانون يكي از قديمي ترين سازهاي ايراني است كه توانايي بيان گوشه هاي موسيقي ايراني را دارد ولي متاسفانه مدت مديدي است كه در سرزمين ما ناشناخته مانده ، در حالي كه در كشورهاي همجوار سالهاست كه از اين ساز استفاده شده است .
آموزشگاه موسیقی داروک با کمک هنرمندان خوب کشور توانسته در برگزاری دوره های اموزش قانون به هنرجویان علاقه مند ایرانی موفق باشد.
خانم نازنین بازرگانی مدرس خوب ساز قانون در آموزشگاه موسیقی داروک هستند. ایشان فراگيري ساز قانون را نزد خانم پريچهر خواجه از سال (1394-1389 ) آغاز نمودند.
استاد بازرگانی فارغ التحصيل نوازندگي ساز ايراني از دانشگاه هنر در مقطع كارشناسي ( 1385 ) هستند و به عنوان سرپرست و نوازنده با بسیاری از گروه های موسیقی همچون مقام، بسته نگار، بانوان شیدا و... همکاری موفق داشته اند.