44891831 (021)

1031226 (0912)

سازهای ایرانی

سازهای ایرانی
سازهای ایرانی و سنتی به آن دسته از ساز ها گفته می شود که در خاک ایران و نواحی و مختلف آن ریشه دارند.
ساز های ایرانی و سنتی در سه گروه دسته بندی می شوند:
1/سازهای زهی نظیر تار سه تار کمانچه
2/ساز های کوبه ای مانند دف و دایره
3/سازهای بادی نظیر قره نی و نی
کلیه ساز های ایرانی و سنتی در آموزشگاه موسیقی داروک به صورت حرفه ای از مبتدی تا تخصصی زیر نظر اساتید برتر حوزه موسیقی به هنرجویان علاقه مند تدریس می شود.