44891831 (021)

1031226 (0912)

خدمات آموزشی
آموزشگاه موسیقی داروک با سال ها تجربه در برگزاری دوره های تخصصی موسیقی همراه شماست.مهم ترین دوره های موسیقی که در آموزشگاه موسیقی داروک برگزار می شود,دوره های آموزش انواع سازهای ایرانی و غربی است.علاوه بر آموزش ساز, دوره های آموزش آواز تخصصی نیز در آموزشگاه موسیقی داروک برگزار می شود. برگزاری دوره های گروه نوازی, دوره های موسیقی کودک آموزش سلفژ و هارمونی,آموزش ریتم و حرکات موزون از دیگر خدمات و فعالیت های آموزش موسیقی آموزشگاه موسیقی داروک است.