44891831 (021)

1031226 (0912)

  • 1397-03-29

اعطای درجه هنری به ۱۷ هنرمند موسیقی نظامی

در نخستین جلسه این شورا در سال جاری که با حضور استادان و کارشناسان برجسته هنری برگزار شد، هنرمندان متخصص حوزه موسیقی نظامی معرفی شده از سوی نیروی دریایی و نیروی زمینی ارتش و همچنین نیروی انتظامی کشور، مورد ارزشیابی قرار گرفته و حائز درجات هنری شدند.

بر اساس این گزارش، در این جلسه مدارک هنری 17 هنرمند، ابتدا مورد ارزشیابی گروه‌های تخصصی قرار گرفت و سپس در شورای نهایی به تصویب رسید.

هنرمندان رسته موزیک نظامی، از جمله چهره‌های گمنام در عرصه هنر موسیقی هستند که عمدتاً از جانبازان و ایثارگران هستند. این هنرمندان سال ها به شکل تخصصی، کار در عرصه هنر را در دنبال کرده‌اند و اجراهای حماسی آنان در خاطره ملی، ماندگار است و تکریم آنان مورد توجه جدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

دبیرخانه شورا، فهرست اسامی هنرمندان موسیقی حائز دریافت درجه هنری و رسته تخصصی آنان را به شرح زیر اعلام کرد:

هنرمندان معرفی شده از سوی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی:
علی نیک روش/ ساز تخصصی کلارینت
جمشید ثابتی/ ساز تخصصی ترمپت
بیژن رستمی/ ساز تخصصی ساکسیفن
حسن عرب/ ساز تخصصی کلارینت
علیرضا امیری/ ساز تخصصی یوفونیوم
مجید نیک آیت/ ساز تخصصی بوفونیوم
عباسعلی گزمه/ ساز تخصصی ترمپت
مهدی حدادی/ ساز تخصصی کرنت
ابراهیم سعیدی/ ساز تخصصی باس

هنرمندان معرفی شده از سوی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی:
رضا تاجیک/ آهنگ‌سازی و نوازندگی
خسرو عبدی/ آهنگ‌سازی و نوازندگی
حمیدرضا احمدی/ آهنگ‌سازی و نوازندگی
ابوالقاسم گرایلی/ آهنگ‌سازی و نوازندگی

هنرمندان معرفی شده از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی:
غلامرضا صارمی/ موسیقی نظامی
اکبر حقی/ موسیقی نظامی
اسماعیل اسماعیل تبار/ موسیقی نظامی
ابوالفضل قرائی/ موسیقی نظامی

جلسات کمیته تخصصی و نیز شورای ارزشیابی با حضور استادان پیشکسوت موسیقی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده تام‌الاختیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده تام الاختیار وزیر علوم، نماینده تام الاختیار سازمان برنامه و بودجه و نماینده تام الاختیار فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.